Khoá học

của tôi

Đăng nhập

Tài khoản

Hotline

0969798944

 
ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG KÝ
Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
ĐĂNG NHẬP
Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Khóa học Kỹ năng tư duy
Giảng viên:
Giới thiệu khóa học
Trong thời đại công nghệ và số hóa. Vai trò của tri thức càng trở nên vô cùng quan trọng. Năng lực trí tuệ thông qua tri thức, số hóa và công nghệ, dữ liệu Big data trong quản trị phát triển toàn cầu. Các kỹ năng của con người càng cần hoàn thiện cao cấp hơn, không chỉ là các kỹ năng xử lý tình huống đơn giản mà là các kỹ năng về tư duy. Sức mạnh của tư duy là chìa khóa phát triển cá nhân, hoạch định phát triển hiệu quả. Tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy trí tuệ nhân tạo, tư duy thông minh trong tất cả các vấn đề. Con người cần chủ động và linh hoạt, thích ứng và thay đổi tích cực theo sự phát triển của xã hội.
Việc xây dựng nền tảng suy nghĩ về sự vật, hiện tượng, sự việc. Chúng ta luôn cần tự học, tự rèn giũa suy nghĩ của mình để thay đổi. Tự đưa ra các phương án và thu thập thông tin để lập kế hoạch phát triển bản thân.
ĐỪNG ĐỂ LÃNG PHÍ THỜI GIAN MÀ HÃY BẮT ĐẦU NGAY TỪ BÂY GIỜ.
Để trở thành con người thành công và bản lĩnh chúng ta cần có hệ thống tư duy, khóa học này sẽ giúp các bạn thay đổi và chỉ đường cho các bạn đi đến mục đích của chính mình.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 
- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học
- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong  giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

NỘI DUNG CHÍNH


Phần 1. Năng lực tư duy
- Tư duy tổng hợp
- Tư duy phân tích
- Tư duy logic
- Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn
 
Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới
- Kỹ thuật “Vận não công” (Brain-storming)
• Nguyên lý của Brain-storming
• Triển khai vận hành Brain-storming
- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)
• Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
• Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy
- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)
• Nguyên lý của Bản đồ tư duy
• Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)
• Nguyên lý của tư duy đột phá
• Triển khai vận hành tư duy đột phá
- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác
- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy


Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định bằng kỹ năng tư duy
- Xác định vấn đề
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề;
o Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự;
o Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;
• Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả.
- Phân tích và truy tìm nguyên nhân
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
o Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone);
o 5Why 
• Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.
- Xây dựng giải pháp
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
• Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi
- Ra quyết định & thực thi giải pháp
• Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định;
• Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
- Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
- Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;
- Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu Tư duy hệ thống
Tư duy logic
Tư duy sáng tạo
Tư duy phản biện
Các ứng dụng trong thực tiễn về các phương pháp tư duy phổ biến này

ĐỐI TƯỢNG HỌC:
Mọi đối tượng

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 
- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học
- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong  giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

NỘI DUNG CHÍNH


Phần 1. Năng lực tư duy
- Tư duy tổng hợp
- Tư duy phân tích
- Tư duy logic
- Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn
 
Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới
- Kỹ thuật “Vận não công” (Brain-storming)
• Nguyên lý của Brain-storming
• Triển khai vận hành Brain-storming
- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)
• Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
• Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy
- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)
• Nguyên lý của Bản đồ tư duy
• Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)
• Nguyên lý của tư duy đột phá
• Triển khai vận hành tư duy đột phá
- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác
- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy


Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định bằng kỹ năng tư duy
- Xác định vấn đề
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề;
o Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự;
o Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;
• Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả.
- Phân tích và truy tìm nguyên nhân
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
o Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone);
o 5Why 
• Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.
- Xây dựng giải pháp
• Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
• Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi
- Ra quyết định & thực thi giải pháp
• Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định;
• Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
- Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
- Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;
- Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu Tư duy hệ thống
Tư duy logic
Tư duy sáng tạo
Tư duy phản biện
Các ứng dụng trong thực tiễn về các phương pháp tư duy phổ biến này

ĐỐI TƯỢNG HỌC:
Mọi đối tượng

 
Tài liệu học
Bài kiểm tra
Thông tin giảng viên
Ths. Xuan Nguyen - HR Spring Chuyên ngành Quản trị Nhân sự. Quản trị Nhân sự Quốc tế.
Hiện nay, Founder Công ty về lĩnh vực Quản lý Nguồn nhân lực.
Founder: HR Spring & Summer Center
Trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại các Công ty và Tập đoàn lớn.
Các vị trí đã đảm nhiệm: Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TP HCNS.
Mô hình doanh nghiệp từ Thương Mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản xuất… Công ty của Việt Nam, và các công ty nước ngoài.
Quy mô các công ty đã làm: 200- Trên 10.000 lao động.
Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực đào tạo nhân sự.
Kinh nghiệm 5 năm trong tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự.

-Công tác Đào tạo và Tư vấn về Quản trị Nhân sự hệ thống cho nhiều Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.
Thành viên của GPE – Giải pháp Excel với hơn 1500 bài viết chuyên môn.
Thuộc Top Thành viên được mến mộ.
Viết code Lập trình VBA chuyên sâu về nhân sự, các file Data liên kết dữ liệu
Ứng dụng hiệu quả công cụ Excel trong Công tác Quản trị Nhân sự.
Mua khóa học xem bài giảng
Bạn phải mua khóa học để xem
Học phí:
1.000.000 đ
Ưu đãi:
799.000 đ 20%
Thời lượng: 6h
Bài giảng: 20
0 học viên đã học
Chia sẻ qua mạng xã hội:
Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học!
BẠN CẦN CHUYỂN KHOẢN ĐỂ XEM KHÓA HỌC
Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học!
BẠN CẦN CHUYỂN KHOẢN ĐỂ XEM KHÓA HỌC
TÍN - TÂM - TRÍ - NHÂN - KHÍ
Địa chỉ: Khu Vinhomes Garden, Đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0969 79 89 44
Website: hocnhansuonline.com
 
Bản quyền 2018 thuộc về hocnhansuonline.com
Thống kê truy cập: Đang online: 3 - Tổng truy cập: 6.609.227
 
Video